Vi arbetar för en cirkulär & mer hållbar byggindustri
Kompanjonen gör det enklare för företag att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

7 UTMANINGARNA

PÅ VÄGEN TILL PROFESSIONELLT ÅTERBRUK PÅ INDUSTRIELL NIVÅ

1. Kunskap & Erfarenhet

 • Återbruk i stor skala kräver kunskap – vi guidar dig hela vägen..
 • Vi har expertisen och erfarenheten för att göra det enkelt att arbeta med professionellt återbruk.

2. Planera & budgetera

 • Återbruk blir enklare med god planering. Tänk långsiktigt och försök planera så långt fram som möjligt.
 • Planera och budgetera alltid tid, ekonomi och miljömål i så god tid som möjligt för kommande projekt.

3. Inventering & tillgänglighet

 • Det som inte syns finns inte. Inventera och dokumentera dina dolda tillgångar för ökad överskådlighet och tillgänglighet, internt och externt.
 • Gör dina produkter synliga för externa parter och bli en del av återbruksnätverket som leder till ett återbruk på industriell nivå.

4. Demontering

 • Demontera – inte riva! En demonteringscoach hjälper dig.
 • Fraktemballering och lastning för återbruk.

5. Mellanlagring

 • Tillfällig lösning eller för längre tid på annan plats.
 • Mellanlagring är mer än enbart en lageryta. Vi hjälper dig med planeringen.

6. Frakt & logistik

 • Införa återbruksfraktioner som skapar industriella förutsättningar för hållbar frakt och logistik.
 • Digitala hållbarhetsverktyg med lagerfunktioner. Dacke.Online är vår lösning.

7. Återtillverkning

 • Nytillverkade produkter på begagnad stomme.
 • Återanvända, Återskapa och Återdesigna – återtillverkningens tre grundkoncept.

Kompanjonengruppen

Med vår unika kunskap och erfarenhet som vi samlat på oss genom många år i branschen gör vi det lättare för företag att arbeta med professionellt återbruk. Vårt mål är ett ökat profesionellt återbruk på industriell nivå. 

Återbrukskonsulten

Återbrukskonsulten Kompanjonen gör det lättare för ­företag att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

TJÄNSTER:

 • Återbruksinventering
 • Prioriterad återbrukssupport
 • Demonteringscoach
 • Komma-igång-stöd
 • Introduktion
 • Värderingsuppdrag
 • Affärsutveckling inom återbruk

 

Återbruksmäklaren

Återbruksmäklaren Kompanjonen hjälper företag ­hitta, köpa och sälja återbrukade produkter och restpartier. Sedan många år en av Sveriges främsta aktörer inom området.

TJÄNSTER: 

 • Förmedling
 • Inköpsstöd
 • Säljstöd
 • Försäljning av återtillverkade produkter

 

 

Dacke.online

Dacke.Online är ett lättarbetat digitalt hållbarhetsverktyg för inventering, köp och sälj av återbrukade produkter av hög kvalitet. Utvecklat av användare för användare.

TJÄNSTER: 

 • Inventeringsverktyg
 • Marknadsplats för professionellt återbruk
 • Snabbregistrering
 • Lagersystem
 • Dashboard